7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

4 dk


0
170 Paylaşım

2017 2018 eğitim öğretim yılında milli eğitim bakanlığı okullarında 7. sınıflarda okutulan ders kitaplarından olan 7. sınıf Gizem yayınları ders kitabı öğrenci kazınımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 7. sınıflarda kullanılan ders ve çalışma kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri öğretmenleriniz konuları öğrenmeniz ve tekrar etmeniz amacı ile ödev olarak vermektedir.  Yalnız Öğretmenlerinizin yapmış olduğunuz ödevlerin doğruluklarını kontrol etmek için çok vakti olmamaktadır. Bu amaçla 7. sınıf Gizem yayınları Matematik dersi ders ve çalışma kitabı cevaplarını, ödevlerinizi karşılaştırmanız. Bu yazımızda 4. Ünite Geometri ve Ölçme Veri İşleme Sayfa 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Ünite Değerlendirme Çalışmaları cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

 7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Soru Ve Cevabı

Aşağıdaki ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru olanlar için “D” yanlış olanlar için “Y” yazınız.

(D) 1

(D) 2

(D) 3

4, 5 ve 6. soruları yandaki şekile göre cevaplayınız.

(Y) 4)
(Y) 5)
(D) 6)
(D) 7)

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 243 Soru ve Cevabı

Yandaki şekilde açılar adlandırılmıştır. d // l’dur.

8, 9, 10, 11 ve 12. soruları şekilde verilenlere göre cevaplayınız.

(D) 8)
(D) 9)
(Y) 10)
(D) 11)
(D) 12)
(Y) 13)
(D) 14)                                                                               (D) 15)
(Y) 16)

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 244 Soru Ve Cevabı

(D) 17)

B) Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere doğru ifade ya da sayıları yazınız.

1) Yarıçapı 5 br olan bir çemberin çevre uzunluğu 30 br’dir. (p yerine 3 alınız.) // 2πr = 2 x 3 x 5 = 30
2) Yandaki O merkezli çemberde |OC| = 3 cm ve (AOB) = 120° dir. Buna göre |AB| 6 br’dir. (p yerine 3 alınız.) // 2πrα / 360 =2 . 2 .3 . 120 / 360 = 6
3) Bir çemberin çevre uzunluğu 36 cm’dir. Bu çemberde 100° lik bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 10 br’dir. //
4) Yarıçapı 6 cm olan bir dairenin alanı 108 cm2 dir? (p yerine 3 alınız.) // πr= 3 . 62 = 108
5) Bir fabrikada daire şeklinde kavanoz kapakları üretilmektedir. Daire kapakların yarıçapı 8 cm olduğuna göre kapakların yüzey alanı 192 cm2 dir. (p yerine 3 alınız.) // πr= 3 . 82 = 192
6) Bir bahçeye yerleştirilen bir fıskiye sulama yaparken en fazla 135° dönebilmektedir. Fıskiye suyu en fazla 6 m’ye kadar fış- kırtabildiğine göre bu fıskiye ile 40,5 m2 alan sulanabilir. (p yerine 3 alınız.) // πr2α / 360 = 3. 62 . 135 = 360 = 40,5
7) Şekildeki O merkezli çemberde m(AOB) = 120° dir. AOB daire diliminin alanının BOC daire diliminin alanına oranı 4 olduğuna göre m(BOC) = 30° dir. // πr2 . 120 / πr2 . x => 4 / 1 = 4  => 4x = 120 => x = 30

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 245 Soru ve Cevabı

C) Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) Bir çiftçinin bir yılda bahçelerindeki ağaçlardan toplattığı meyve miktarları yandaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre çizilen daire grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A’dır

Aylık kazancı 2340 TL olan bir ailenin bir aylık harcamalarının dağılımı yandaki daire grafiğinde verilmiştir.
2, 3 ve 4. soruları bu verilenlere göre cevaplayınız.

2) Kiraya ayrılan tutar kaç liradır?
Cevap B) 

3) Ulaşım harcamaları kaç liradır?
Cevap C) 

4) Tasarruf edilen para kaç liradır?
Cevap D)

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 246 Soru ve Cevabı

5) Yukarıdaki tabloda bir atölyede dört ayda üretilen ayakkabıların sayıları verilmiştir. Bu tablodaki verileri kullanarak çizilen çizgi grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap B

Yandaki çizgi grafikte bir firmanın beş aylık gelir miktarı gösterilmiştir.

6 ve 7. soruları grafikte verilenlere göre cevaplayınız.

6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Firmanın geliri ocak ayından mart ayına kadar artmıştır.
II. Mart ayındaki gelir nisan ayındaki gelirden 10 000 TL fazladır.
III. Mayıs ayındaki gelir şubat ayındaki gelirden 2000 TL fazladır. // eşittir
Cevap C) 

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Soru ve Cevabı

7) Hangi aylarda firma aynı geliri elde etmiştir?
Cevap D)

Ülker’in kumbarasında bulunan madenî paralar ve adetleri yandaki tabloda verilmiştir.

8, 9 ve 10. soruları tablodaki verilere göre cevaplayınız.

8) Veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap B) 

9) Veri grubunun ortancası kaçtır?
Cevap C) 

10) Veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Cevap C) 

 

11) 5, 5, 8, 11,20, 20, 23 veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Cevap D) 

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Bir veri grubundaki sayıların toplamının veri grubundaki veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir.
II. Bir veri grubundaki veri sayısı tek olduğunda ortanca değer küçükten büyüğe sıralanmış verilerden ortadaki sayıya eşittir.
III. Bir veri grubunun tepe değeri olmayabilir.
Cevap D) 

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Soru Ve Cevabı

13) Feride arkadaşlarına en çok okudukları kitap türlerini sormuş ve yandaki tabloyu oluşturmuştur. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri veri grubunu temsil etmeye uygundur?

Cevap C)

14) Bir kara yolunda son 9 gün içinde oluşan trafik kazalarını gösteren veriler aşağıda verilmiştir. 4, 2, 2, 5, 6, 2, 19, 2, 4
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri veri grubunu temsil etmeye uygundur?
Cevap A) 

15) Yandaki çizgi grafikte bir hisse senedinin beş günlük fiyatı görselleştirilmiştir. Bu çizgi grafikteki verileri gösteren sütun grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap B

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 249 Soru ve Cevabı

16) Yandaki sütun grafikte bir üniversitedeki üç fakültenin öğrenci sayıları görselleştirilmiştir. Bu sütun grafikteki verileri gösteren daire grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Yanda bir ilimizin 2011-2014 yıllarında domates ihracatı rakamları verilmiştir.

17, 18 ve 19. soruları tablodaki verilenlere göre cevaplayınız.

Tablo: Domates İhracatı

Cevap D

17) Tablodaki verilerin görselleştirildiği çizgi grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Soru ve Cevabı

18) Tablodaki verilerin görselleştirildiği sütun grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C

19) Tablodaki verilerin görselleştirildiği daire grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap D) 

20) Bir çiftçi tarlalarından 5 ton arpa, 8 ton buğday ve 2 ton mercimek toplamıştır. Bu ürünlerin bütün içindeki payını gösteren uygun gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap C) 

21) Bir fabrikada 2011 yılında 200, 2012 yılında 225, 2013 yılında 250 ve 2014 yılında 185 araç üretilmiştir. Yıllara göre üretilen araç sayıları karşılaştırılmak istenirse uygun gösterim aşağıdakiler- den hangisidir?
Cevap B) 

22) Bir atölyede 2012 yılında 3600, 2013 yılında 4000, 2014 yılında 3750 ve 2015 yılında 3500 elektrikli ısıtıcı üretilmiştir. Bu atölyede 2012-2015 yıllarında üretilen ısıtıcı sayısındaki artış veya azalışı görselleştirmek için uygun gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap A) 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
170 Paylaşım

Sizin Tepkiniz Nedir?

fail fail
0
fail
geeky geeky
0
geeky
hate hate
0
hate
lol lol
0
lol
love love
0
love
omg omg
0
omg
win win
0
win
confused confused
0
confused
fun fun
0
fun

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı